Διδακτική της Τέχνης Ι: Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση
Ενημέρωση: 04-04-2017 11:41 | Προβολές: 1230
Social Media
    Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης
Mέγεθος: 56.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Η πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος "Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση" μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στις εξής σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων:

 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
 • Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας (πρώην 2ο και 3ο)
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
 • 5ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
 • 12ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
 • 13ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
 • Δημοτικό Σχολείο Μαντουκίου Κέρκυρας
 • 1ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας
 • 4ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας
 • 5ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας
 • 6ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας
 • 7ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας
 • 9ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας
 • 12ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας
 • 13ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας

Απαιτείται η συμπλήρωση του συνημμένου αρχείου (Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης).


Επιστροφή