Επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου (Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Xώρος)
Ενημέρωση: 17-02-2017 17:12 | Προβολές: 1142
Social Media
    Ακριβές απόσπασμα πρακτικών
Mέγεθος: 280.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το ακριβές απόσπασμα από την 7η συνεδρίαση ΓΣΕΣ της 17/02/2017, σχετικά με την επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο αντικείμενο «Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Xώρος» του ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.


Επιστροφή