Κανονισμοί Erasmus+ TTHE (για σπουδές και πρακτική άσκηση ERA-PLACES)
Ενημέρωση: 02-03-2017 14:06 | Προβολές: 1231
Social Media

Επικαιροποιήθηκαν οι κανονισμοί του προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας για σπουδές και πρακτική άσκηση (ERA-PLACES) στο εξωτερικό με προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και αναγνώριση μαθημάτων μετακινούμενων φοιτητών/τριών προπτυχιακού επιπέδου.

Βλ. σελίδα Erasmus +


Επιστροφή