ΒΙΚΕΠ 2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [Αιτήσεις έως 25-1-2016]
Ενημέρωση: 18-01-2016 13:23 | Προβολές: 3356
Social Media

Online αίτηση: sites.ionio.gr/vikep/2016/application


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ενδιαφέρεται να επιλέξει ωρομίσθιους Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των Τμημάτων του, για την παροχή υποστηρικτικού – επικουρικού έργου στα μέλη ΔΕΠ για την άσκηση των φοιτητών στη χρήση των πηγών και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του.

 

Η απασχόληση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 102788/Ζ1 ΚΥΑ «Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ 1555/Β/23-7-2015).

 

Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι Διδάκτορες και οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου καλούνται να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Νέο παράθυρο με φάκελο, ο οποίος θα κατατεθεί στη ΒΙΚΕΠ και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Αντίγραφο πτυχίου

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδήματος της ΔΟΥ (Εφορίας) των γονέων τους, έτους 2014

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδήματος της ΔΟΥ (Εφορίας)  των ιδίων, έτους 2014 (εάν υπάρχει).

καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό και/ή βεβαίωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτησή του/της.

 

Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη μέχρι τη Δευτέρα 25-1-2016 και ώρα 14.00.

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Κωνσταντίνος Αγγελάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Επίσημος ιστοχώρος: sites.ionio.gr/vikep/2016/

 

Το συνημμένο αρχείο περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Επιστροφή