ΤΤΗΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού Π.Δ.407/80
Ενημέρωση: 18-12-2015 16:50 | Προβολές: 2337
Social Media
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 598.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής εμπειρίας, για την διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, των γνωστικών αντικειμένων:

1. «Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα»
Το γνωστικό αντικείμενο «Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα» εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο της δημιουργίας ενός οπτικοακουστικού έργου, ανεξάρτητου από το αναπαραστατικό πρότυπο. Εισάγει στη μεθοδολογία της σχεδιαστικής και χρωματικής απόδοσης μιας ιδέας, καθώς και στον ορισμό του σχεδιαστικού χώρου. Στο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται η μελέτη και ανάλυση των βασικών στοιχείων - σημείο, γραμμή, τόνος, χρώμα, υφή- τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των αρχών της σύνθεσης της στατικής εικόνας. Επιπρόσθετα, εστιάζει στη σύζευξη και αλληλεπίδραση μεταξύ των παραστατικών τεχνών με σκοπό τη δημιουργία έργου στον χώρο (video, installation).

2. «Θεωρία και Πρακτική Κινηματογράφου»
Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική του Κινηματογράφου» καλύπτει ζητήματα που άπτονται της θεωρίας του κινηματογράφου, όπως τη ''γλώσσα'', την αισθητική, την ιδεολογία του κινηματογράφου, την επισκόπηση ποικίλων θεωρητικών προσεγγίσεων που επιχειρούν να αναλύσουν την κινηματογραφική δημιουργία, καθώς επίσης και τις επικρατούσες τάσεις στην σκηνοθετική πρακτική. Επιπροσθέτως, εστιάζει στην ιστορία του κινηματογράφου από τη γένεσή του έως τις μέρες μας, διερευνώντας τα είδη, τα κινήματα και τους δημιουργούς που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του ως τις μέρες μας.

3. «Διαχείριση Πληροφορίας - Μεταδεδομένα σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα Οπτικοακουστικής Τέχνης»
Το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Πληροφορίας - Μεταδεδομένα σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα Οπτικοακουστικής Τέχνης» συναποτελείται από θεωρητική κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση της πληροφορίας και την εξόρυξη - καθορισμό μεταδεδομένων ψηφιακού περιεχομένου που αφορά στην παρουσίαση δημιουργιών και έργων της οπτικοακουστικής τέχνης, καθώς και από μεθοδολογικές γνώσεις που σχετίζονται με την κοινωνική αφομοίωση και τεχνολογική θεμελίωση ενός ψηφιακού περιβάλλοντος ενημέρωσης με έμφαση στον τομέα της τέχνης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι και 31/12/2015 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα) του Ιονίου Πανεπιστημίου, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πιστώσεων θέσεων ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το ακαδ. έτος 2015-2016.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλεγούν από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου, η ισχύς της σύμβασής των θα άρχεται από τότε που θα υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49 100 Κέρκυρα, τηλ: 26610 87861 & 87860) ή από την ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου: www.ionio.gr Νέο παράθυρο.

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος


Νικολέτα Αλεβιζάκη


Επιστροφή