Κωνσταντίνου Νίκος

Αντικείμενο: Εγκαταστάσεις και Οπτικοακουστικά Μέσα
Βαθμίδα: Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ν. 4009/2011
Τηλέφωνο: 26610 87860
Email: nikoskons@gmail.com
WWW: http://nikoskon.mysch.gr/site/

Κωνσταντίνου Νίκος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Εκπαιδευτική τεχνολογία
  • Game based learning

Επιστροφή