Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Κωνσταντίνου Νίκος
Εγκαταστάσεις και Οπτικοακουστικά ΜέσαΚωνσταντίνου Νίκος
Χάλκου Μαρία
Ιστορία & Θεωρία του ΚινηματογράφουΧάλκου Μαρία
Ψαρράς Βασίλειος
Χώρος και Οπτικοακουστικά ΜέσαΨαρράς Βασίλειος

Η διδασκαλία από πανεπιστημιακούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο", η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.