Ειδικό Προσωπικό - Διδάσκοντες

Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Γιαννημάρα Ειρήνη
Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές ΤεχνολογίεςΓιαννημάρα Ειρήνη

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

Τσιρίδου Τάνια
Ανάπτυξη Πολυμεσικών - Οπτικοακουστικών Καλλιτεχνικών ΈργωνΤσιρίδου Τάνια

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Λάμπουρα Σταματέλα
ΠληροφορικήΛάμπουρα Σταματέλα

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Μηλιώτης Γιώργος
ΦΕΚ: Γ 659/13.07.2016
Πληροφορική - Γραφικά Διαδικτύου
Μηλιώτης Γιώργος