Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος.

Το Τμήμα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Νικόλαο-Γρηγόριο Κανελλόπουλο, Καθηγητή
Ιωάννη Ζάννο, Καθηγητή
Θεόδωρο Βλάχο, Αναπληρωτή Καθηγητή
Ανδρέα Φλώρο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος
Έλενα Χαμαλίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη)
Σπύρο Βερύκιο, Επίκουρο Kαθηγητή (μόνιμο)
Κωνσταντίνο Τηλιγάδη, Επίκουρο Kαθηγητή (μόνιμο)
Απόστολο Λουφόπουλο, Επίκουρο Kαθηγητή
Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο, Επίκουρο Kαθηγητή
Μάρκο Λέκκα, Επίκουρο Kαθηγητή
Νταλίλα Ονοράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιωάννη Δεληγιάννη, Επίκουρο Καθηγητή
Αντώνη Ζήβα, Επίκουρο Καθηγητή
Μιχάλη Παναγόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Θωμά Βαλιανάτο, Λέκτορα

ΜΕΛΗ ΕΕΠ
Σουλτάνα Τσιρίδου

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ
Σταματέλα Λάμπουρα

ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ
Γεώργιο Μηλιώτη

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
(Δεν έχει ορισθεί*)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
(Δεν έχει ορισθεί*)

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Καθηγητής Ιωάννης Ζάννος (2014-2015)
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαριάννα Στραπατσάκη (2012-2014)
Καθηγητής Νικόλαος – Γρηγόριος Κανελλόπουλος (2007-2012)


* Σύμφωνα με το Ν.4009/2011, Άρθρο 49, παρ. (β), οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.