Σχοινά Βασιλική

Τίτλος Διατριβής: Παραμετρική Μοντελοποίηση και Επεξεργασία των Ανατομικών Συναρτήσεων Μεταφοράς του Ανθρώπινου Συστήματος της Ακοής
Ιδιότητα: Υποψήφια Διδάκτωρ
Email: a12scho@ionio.gr
Εγγραφή:13-03-2013

Τριμελής Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ανδρέας Φλώρος

Μέλη: Νικόλαος Γρηγόριος Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ζάννος


Επιστροφή