Μεσσηνέζης Λουκάς

Τίτλος Διατριβής: Aural Simulacra υπερ-πραγματικότητα και εναλλακτικές τεχνικές προσέγγισης του ηχοτοπίου προς παραγωγή καλλιτεχνικού έργου
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Email: a16mess@ionio.gr
Εγγραφή:07-12-2016

Επιστροφή