Εκδόσεις

ebook-Πρακτικά Διημερίδας Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο

Εκδόθηκαν τα Πρακτικά της Διημερίδας Τέχνη και Διαπολιτισµικότητα στη Μεσόγειο, που πραγματοποιηθήκε τον Ιούνιο 2013 στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, στην Κέρκυρα. H έκδοση του ΙΠ-ΤΤΗΕ έχει ISBN 978-960-7260-51-2 και διανέμεται δωρεάν από τις εκδόσεις Fagottο.

Η παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνει 14 από τις 22 εισηγήσεις που έγιναν αποδεκτές από την επιστημονική-καλλιτεχνική επιτροπή και παρουσιάστηκαν στη διημερίδα «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο: εκκινώντας από την αρχαιότητα – κοιτάζοντας προς το μέλλον», που οργανώθηκε στην Κέρκυρα, στις 21-22 Ιουνίου 2013, από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Με συμμετοχές από έξι διαφορετικές χώρες -Ελλάδα, Γαλλία, Σερβία, Ισραήλ, Αυστρία και Πορτογαλία-, στη διημερίδα πραγματοποιήθηκαν θεωρητικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις έργων τέχνης, με έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση που προκύπτει μέσω των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και ως αποτέλεσμα της χρήσης νέων μέσων.

Το ebook των πρακτικών είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: Fagotto Books

Ιστοχώρος Φεστιβάλ: http://avarts.ionio.gr/festival

 


ebook-Πρακτικά Διημερίδας Μεταμορφώσεις της Σωματικότητας: Τέχνη – Σώμα – Τεχνολογία

Εκδόθηκαν τα Πρακτικά της Διημερίδας Μεταμορφώσεις της Σωματικότητας: Τέχνη – Σώμα – Τεχνολογία, που πραγματοποιηθήκε τον Μάιο 2014 στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, στην Κέρκυρα. H δίγλωσση έκδοση του ΙΠ-ΤΤΗΕ έχει ISBN 978-960-7260-54-3 και διανέμεται δωρεάν από τις εκδόσεις Fagottο.

Η παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνει 20 από τις 31 εισηγήσεις που έγιναν αποδεκτές από την επιστημονική-καλλιτεχνική επιτροπή και παρουσιάστηκαν στη διημερίδα«Μεταμορφώσεις της Σωματικότητας: Τέχνη – Σώμα - Τεχνολογία», που οργανώθηκε στην Κέρκυρα, στις 16-17 Μαΐου 2014, από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Με συμμετοχές από επτά διαφορετικές χώρες -Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-, στη διημερίδα πραγματοποιήθηκαν θεωρητικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις έργων τέχνης, στα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχή επέκταση των σωματικών δυνατοτήτων του ανθρώπου και τις πολύπλευρες επιπτώσεις τους στην ερμηνεία του σώματος.

Το ebook των πρακτικών είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: Fagotto Books

Ιστοχώρος Φεστιβάλ: http://avarts.ionio.gr/festival