Υποτροφίες του ΙΚΥ Ακαδ. Έτους 2009-2010

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 24-10-2011, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Ι.Κ.Υ.) διατίθεται από τη Γραμματεία

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας μόνο για τις υποτροφίες επίδοσης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) με το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή καθώς και των γονέων του, του έτους 2009 (οικονομικό έτος 2010), ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται για χορήγηση υποτροφιών και βραβείων από το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών:

Α) Στους φοιτητές, οι οποίοι διακρίθηκαν με την πρώτη συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις τον Ιούνιο του 2010 για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

1. Βρόσγου Γεωργία του Χρυσοστόμου 17.717 μόρια

Β) Στους πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι διακρίθηκαν για την επίδοσή τους κατά το ακαδ. έτος 2009-2010.

1. Αγγελάκης Αλέξανδρος του Ευθυμίου (8,26)

Ο παραπάνω φοιτητής δικαιούται την υποτροφία και το βραβείο επίδοσης .

Γ) Στους δευτεροετείς φοιτητές, οι οποίοι διακρίθηκαν για την επίδοσή τους κατά το ακαδ. έτος 2009-2010.

1. Καλαντζής Αχιλλέας του Παύλου (8,34)

Ο παραπάνω φοιτητής δικαιούται την υποτροφία και το βραβείο επίδοσης .

Δ) Στους τριτοετείς φοιτητές, οι οποίοι διακρίθηκαν για την επίδοσή τους κατά το ακαδ. έτος 2009-10.

1. Κατσόρογλου Φωτεινή του Κωνσταντίνου (7,87)

Η παραπάνω φοιτήτρια δικαιούται την υποτροφία και το βραβείο επίδοσης .

Ε) Στους τεταρτοετείς φοιτητές, οι οποίοι διακρίθηκαν για την επίδοσή τους κατά το ακαδ. έτος 2009-10.

1. Ιωαννίδης Εμμανουήλ-Φωτεινός του Χρήστου (8,13)

Ο παραπάνω φοιτητής δικαιούται την υποτροφία και το βραβείο επίδοσης.

ΣΤ) Ο αριστούχος απόφοιτος (βαθμός πτυχίου 8,51 και άνω) λαμβάνει μόνο βραβείο και όχι υποτροφία επίδοσης με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Δεν υπάρχει απόφοιτος που να πληροί τις προϋποθέσεις.

Δεν χορηγείται υποτροφία για την επίδοση των φοιτητών στα δύο εξάμηνα του τελευταίου έτους σπουδών του Τμήματος δεδομένου ότι, υποτροφία χορηγείται από την εισαγωγή τους σ΄ αυτό, με βάση την επίδοσή τους στις Γενικές εξετάσεις.

Από τη Γραμματεία

Τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριος 2014 Τον επόμενο μήνα
Δ Τ Τ Π Π Σ K
week 36 1 2 3 4 5 6 7
week 37 8 9 10 11 12 13 14
week 38 15 16 17 18 19 20 21
week 39 22 23 24 25 26 27 28
week 40 29 30