ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2016-2017] v5Διδάσκοντες
Διδάσκοντες Μαθήματα
Κανελλόπουλος Νικόλαος Γρηγόριος
Καθηγητής
YKB.2 - Σχεδιασμός – Οργάνωση Οπτικοακουστικών Έργων [6 ECTS]
YEB.3 - Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής [6 ECTS]
Ζάννος Ιωάννης
Καθηγητής
YK.1 - Μεθοδολογίες Έρευνας [6 ECTS]
YΕΑ.4 - Διαδραστικές Εγκαταστάσεις [6 ECTS]
YEB.3 - Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής [6 ECTS]
Βλάχος Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
YEB.1 - Τεχνολογίες Παρουσίασης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου [6 ECTS]
YEB.6 - Πιστότητα Οπτικοακουστικού Περιεχομένου [6 ECTS]
Φλώρος Ανδρέας
Αναπληρωτής Καθηγητής
YK.1 - Μεθοδολογίες Έρευνας [6 ECTS]
YEB.1 - Τεχνολογίες Παρουσίασης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου [6 ECTS]
YEB.3 - Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής [6 ECTS]
YEB.5 - Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη [6 ECTS]
YEB.6 - Πιστότητα Οπτικοακουστικού Περιεχομένου [6 ECTS]
Χαμαλίδη Έλενα
Επίκουρη Καθηγήτρια
YK.1 - Μεθοδολογίες Έρευνας [6 ECTS]
ΥΚΑ.2 - Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος [6 ECTS]
Βερύκιος Σπυρίδων
Επίκουρος Καθηγητής
YKA.1 - Συγγραφή και Οπτικοποίηση Σεναρίου [6 ECTS]
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής
YEA.1 - Βίντεο Τέχνη [6 ECTS]
YEA.2 - Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση [6 ECTS]
YEA.6 - Τριδιάστατος Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Προβολή [6 ECTS]
YEΒ.4 - Οπτικοακουστικά Συστήματα Εναλλακτικής Πραγματικότητας [6 ECTS]
Λουφόπουλος Απόστολος
Επίκουρος Καθηγητής
YEA.5 - Τέχνη Ήχου [6 ECTS]
YEB.3 - Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής [6 ECTS]
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Επίκουρος Καθηγητής
YEA.3 - Εφαρμογές Διαδικτύου [6 ECTS]
YKB.2 - Σχεδιασμός – Οργάνωση Οπτικοακουστικών Έργων [6 ECTS]
Ονοράτου Νταλίλα
Επίκουρη Καθηγήτρια
ΥΚ.2 - Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων [6 ECTS]
Παναγόπουλος Μιχάλης
Επίκουρος Καθηγητής
YKB.1 - Μαθηματικές Θεμελιώσεις Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας [6 ECTS]
YEΒ.4 - Οπτικοακουστικά Συστήματα Εναλλακτικής Πραγματικότητας [6 ECTS]
YEB.5 - Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη [6 ECTS]
Δεληγιάννης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
YEB.2 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου [6 ECTS]
YEB.3 - Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής [6 ECTS]

ENGLISH