ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΧΕ 2017-2018] v2



Ανακοινώσεις
Σελίδα 1 / 6 : >>>
Επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου (Βίντεο Τέχνη)
Ενημέρωση: 20-10-2017 10:25 | Προβολές: 1099
Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το ακριβές απόσπασμα από την 3η συνεδρίαση ΓΣΕΣ της 11/10/2017, σχετικά με την επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο αντικείμενο «Βίντεο Τέχνη » του ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 [v2] - Έναρξη μαθημάτων 09/10/2017
Ενημέρωση: 10-10-2017 18:30 | Προβολές: 1274
Επικαιροποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 (έκδοση 2). Τα μαθήματα με σημείωση "Αίθουσα ΠΜΣ & v-class" πραγματοποιούνται στην αίθουσα ΠΜΣ (ισόγειο κτιρίου Γραμματειών) παράλληλα με τηλεδιάσκεψη στο v-class. Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 09/10/2017.
Ανακοίνωση για δίδακτρα ΠΜΣ
Ενημέρωση: 06-10-2017 11:29 | Προβολές: 1131
Καταβολή 1ης δόσης των διδάκτρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" με προθεσμία καταβολής έως και 31/10/2017.
Παράταση Προθεσμίας Δήλωσης ΜΔΕ έως και 31/10/2017
Ενημέρωση: 05-10-2017 18:04 | Προβολές: 1085
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ΠΜΣ ότι έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας δήλωσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας έως και 31/10/2017.
Μήνυμα του Προέδρου προς τους φοιτητές για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018
Ενημέρωση: 02-10-2017 09:49 | Προβολές: 1189
Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά που έχει ήδη ξεκινήσει βρίσκει το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας μπροστά σε προκλήσεις –εκπαιδευτικές και ερευνητικές– οι οποίες αποτελούν συνέπεια μιας διαρκώς ανοδικής –με όρους ποιότητας και ακαδημαϊκής αριστείας– πορείας.
Έναρξη μαθημάτων ΠΜΣ χειμερινού εξαμήνου 2017-2018
Ενημέρωση: 29-09-2017 17:36 | Προβολές: 1187
Έναρξη μαθήματων του Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, τη Δευτέρα 9/10/2017.
Προθεσμία εγγραφής επιτυχόντων ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 – Υποβολή αίτησης Υποτροφίας
Ενημέρωση: 29-09-2017 17:34 | Προβολές: 1270
Η εγγραφή των επιτυχόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας θα γίνει ηλεκτρονικά από Δευτέρα 2/10/2017, ώρα 16:00 μέχρι Κυριακή 8/10/2017 ώρα 23:59  στην ίδια εφαρμογή και με τα ίδια στοιχεία που έγινε η υποβολή των αιτήσεων και συγκεκριμένα στην ακόλουθη διεύθυνση: avarts.ada/ionio.gr/enroll.
Αποτελέσματα Επιτυχόντων ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
Ενημέρωση: 29-09-2017 17:20 | Προβολές: 1412
Με την από 28-09-2017(2η Συνεδρίαση) ομόφωνη Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, κατόπιν μελέτης των σχετικών φακέλων των υποψηφίων, εγκρίθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων προς ένταξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή”, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Αναγγελία επικείμενης δημοσίευσης επιτυχόντων ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ενημέρωση: 26-09-2017 16:07 | Προβολές: 1350
Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα ανακοινωθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2017, εντός της εργάσιμης ημέρας.
GeNeDis 2018 Ειδική Συνεδρία: On human enhancement and genome editing: the scope of Art & Science
Ενημέρωση: 22-09-2017 20:19 | Προβολές: 1338
GeNeDis 2018 Ειδική Συνεδρία: On human enhancement and genome editing: the scope of Art & Science. Διοργάνωση: Νταλίλα Ονοράτου και Αντωνία Πλέρου. Λήξη προθεσμίας υποβολών για τις Ειδικές Συνεδρίες: 20 Μαΐου 2018.
ΠΜΣ "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή": [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία του μαθήματος “Βίντεο Τέχνη”
Ενημέρωση: 22-09-2017 19:15 | Προβολές: 1374
H Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε να προβεί στην απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου. Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: μέχρι και τις 09/10/2017 και ώ́ρα 14:00.
Διαγωνισμός για τη δημιουργία video ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της δράσης «Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια στο Κέντρο και την Περιφέρεια του Δήμου Κέρκυρας» - Υποβολή έργων μέχρι 10/10/2017
Ενημέρωση: 22-09-2017 09:40 | Προβολές: 1294
O Κοινωνικός Συνεταιρισμός (Κοι.Σ.Π.Ε) «Νέοι Ορίζοντες», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (video) το οποίο θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Κέρκυρας στο πλαίσιο της δράσης «Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια στο Κέντρο και την Περιφέρεια του Δήμου Κέρκυρας», η οποία υλοποιείται από τον Κοι.Σ.Π.Ε. και τον Δήμο της Κέρκυρας. Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 500 ευρώ. Ιστοχώρος: https://contests.inarts.eu/
Υποτροφία από την ASIFA-Hollywood-Animation Educators Forum στον Βασίλη Κρουστάλλη, υποψήφιο διδάκτορα του ΤΤΗΕ
Ενημέρωση: 21-09-2017 12:33 | Προβολές: 1161
Ο Βασίλης Κρουστάλλης, υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιόνιου Παν/μίου, και καλλιτεχνικός διευθυντής του Be there! Corfu Animation Festival, έλαβε υποτροφία για την υποστήριξη της διδακτορικής του έρευνας από την διεθνή ένωση για το animation, ASIFA-Hollywood και το εκπαιδευτικό της σκέλος, Animation Educators Forum.
ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή 2017-18: Παράταση αιτήσεων έως 15/9/17, 14:00
Ενημέρωση: 14-09-2017 17:14 | Προβολές: 5761
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" (ΦΕΚ 464/27.03.2015, τ. B') για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ από τις 15 Μαΐου μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 14:00.
ΤΤΗΕ: Συμμετοχή στο δεύτερο Φεστιβάλ Τέχνης - Επιστήμης - Τεχνολογίας της ΔΕΘ (09-17/09/2017)
Ενημέρωση: 06-09-2017 11:09 | Προβολές: 1852
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στο δεύτερο Φεστιβάλ Τέχνης - Επιστήμης - Τεχνολογίας της ΔΕΘ (9-17 Σεπτεμβρίου 2017), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Artecitya - Οραματιζόμενοι την Πόλη του Αύριο (2014-2018)”. Βλ. περισσότερα για τη συμμετοχή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στον ιστοχώρο: https://artecitya.inarts.eu/
Σελίδα 1 / 6 : >>>

ENGLISH